Home

Основна цел на фондацията е да подкрепя съвременното българско изкуство и култура

 

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

относно

Цели и задачи

Основна цел на фондацията е да подкрепя съвременното българско изкуство и култура, както и техните представители, да заемат водещо място в определянето и развитието на културните ценности в българското общество, както и за адекватното им представяне в международен мащаб.

Задачи

 • Да съдейства за реализирането на съвременни произведения на изкуството.
 • Да подкрепя съвременни автори и събития, в разбирането, възприемането и популяризирането на съвременното изкуство и култура.
 • Да популяризира както локално, така и в международен мащаб, чрез печатни и електронни медии, явления и събития, свързани със съвременното изкуство и култура.
 • Да стимулира творческите търсения на младите поколения чрез обявяване на конкурси и награди за актуално съвременно изкуство.
 • Да съдейства за обективното и адекватно отразяване на събития, за развитието на съвременната журналистическа и критическа рефлексия, касаещи актуалното изкуство и култура.
 • Да съдейства за обмена на концепции, идеи и творчески позиции както между представители на различните поколения, така и между представители на различните сфери на културна и артистична дейност като подкрепя развитието на конвенционални и алтернативни форми на общуване.
 • Да съдейства за повишаване на информираността и образоваността относно процесите и явленията в съвременното изкуство и култура, чрез организиране и подкрепа на лекции, дискусионни клубове и форуми и др.
 • Да съдейства и подпомага развиването на нови полета за изява на съвременни артисти.
 • Да съдейства и подкрепя теоретични и изследователски дейности и проекти, касаещи осмислянето, анализирането и развитието на съвременното изкуство и култура.
 • Да съдейства и подпомага дейности и проекти, свързани с адекватно и качествено документиране и архивиране на събития и явления от най-новата история на изкуството в България.
 • Да съдейства за обективно и адекватно представяне на съвременно изкуство и неговите автори в национален и международен план.

новини

Красимир Кръстев – RASSIM. Носител на железен орден за съвременно изкуство 2018

Мълчанието. С ясен и преднамерен отказ от каквито и да е връзки със социалното и културното настояще, Рассим създава в заимодействие с природата изложба, която в своята цялостност и завършеност става произведение на изкуството. С професионалното овладяване на материя и простраство, изложбата „Сол” предоставя на въображението единствено и пълно чисто естетичесто преживяване, затворено към каквито …

железен орден за съвременно изкуство 2018

  Какво Железен орден за съвременно изкуство 2018 На 1-ви май 2018 година в галерия ONE се връчва за девети път „Железен ордан за съвременно изкуство” на художник и събитие, касаещи друг поглед върху съвременното българско изкуство, което е извън полезрението на масмедиите и официално представената култура и изкуство, но с ясен принос към тях. …

Косьо Минчев железен орден за съвременно изкуство 2017

Въплътена страст В съвременното изкуство в своята концептуализирана, дискурсивна и технологизирана версия, човешкото присъствие като страст отсъства. Страдащата, търсеща, болезнена човешка същност ако не е политически коректно опакована, не представлява интерес. Посланията не се занимават с екзистенциалните въпроси на отделния човек дори и ако е художник; дехуманизирано изкуство, в което душата на човека е непотребна. И ако …

контакт

“Фондация за съвременно изкуство
ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ”

пощенски адрес

П.К. 223
1618 София

България

post address

PO.BOX 223

Sofia 1618

Bulgaria

e-mail: vzankov@gmail.com

тел: +359 887519794