Home

Основна цел на фондацията е да подкрепя съвременното българско изкуство и култура

 

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

относно

Цели и задачи

Основна цел на фондацията е да подкрепя съвременното българско изкуство и култура, както и техните представители, да заемат водещо място в определянето и развитието на културните ценности в българското общество, както и за адекватното им представяне в международен мащаб.

Задачи

 • Да съдейства за реализирането на съвременни произведения на изкуството.
 • Да подкрепя съвременни автори и събития, в разбирането, възприемането и популяризирането на съвременното изкуство и култура.
 • Да популяризира както локално, така и в международен мащаб, чрез печатни и електронни медии, явления и събития, свързани със съвременното изкуство и култура.
 • Да стимулира творческите търсения на младите поколения чрез обявяване на конкурси и награди за актуално съвременно изкуство.
 • Да съдейства за обективното и адекватно отразяване на събития, за развитието на съвременната журналистическа и критическа рефлексия, касаещи актуалното изкуство и култура.
 • Да съдейства за обмена на концепции, идеи и творчески позиции както между представители на различните поколения, така и между представители на различните сфери на културна и артистична дейност като подкрепя развитието на конвенционални и алтернативни форми на общуване.
 • Да съдейства за повишаване на информираността и образоваността относно процесите и явленията в съвременното изкуство и култура, чрез организиране и подкрепа на лекции, дискусионни клубове и форуми и др.
 • Да съдейства и подпомага развиването на нови полета за изява на съвременни артисти.
 • Да съдейства и подкрепя теоретични и изследователски дейности и проекти, касаещи осмислянето, анализирането и развитието на съвременното изкуство и култура.
 • Да съдейства и подпомага дейности и проекти, свързани с адекватно и качествено документиране и архивиране на събития и явления от най-новата история на изкуството в България.
 • Да съдейства за обективно и адекватно представяне на съвременно изкуство и неговите автори в национален и международен план.

новини

железен орден за съвременно изкуство 2019

Железен орден за съвременно изкуство 2019 „Железен орден за съвременно изкуство” се връчва веднъж годишно на визуален артист, галерия или независима организация, действащи в полето на съвременното изкуство, с което допринасят за нов, друг и различен поглед за разбирането му и е извън полезрението на масмедиите и официално представяща се култура и изкуство, но с …

Красимир Кръстев – RASSIM. Носител на железен орден за съвременно изкуство 2018

Мълчанието. С ясен и преднамерен отказ от каквито и да е връзки със социалното и културното настояще, Рассим създава в заимодействие с природата изложба, която в своята цялостност и завършеност става произведение на изкуството. С професионалното овладяване на материя и простраство, изложбата „Сол” предоставя на въображението единствено и пълно чисто естетичесто преживяване, затворено към каквито …

железен орден за съвременно изкуство 2018

  Какво Железен орден за съвременно изкуство 2018 На 1-ви май 2018 година в галерия ONE се връчва за девети път „Железен ордан за съвременно изкуство” на художник и събитие, касаещи друг поглед върху съвременното българско изкуство, което е извън полезрението на масмедиите и официално представената култура и изкуство, но с ясен принос към тях. …

контакт

“Фондация за съвременно изкуство
ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ”

пощенски адрес

П.К. 223
1618 София

България

post address

PO.BOX 223

Sofia 1618

Bulgaria

e-mail: vzankov@gmail.com

тел: +359 887519794