проекти

 

2013
“1:1 Расим говори” -документален филм 128 мин
2011 
 Възможно-Невъзможно. Идейни проекти за естетизация на градската среда с подкрепата на столична програма „Култура” 2011; Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, партньор – Център за култура и дебат «Червената къща»