контакт

“Фондация за съвременно изкуство
ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ”

пощенски адрес

П.К. 223
1618 София

България

post address

PO.BOX 223

Sofia 1618

Bulgaria

e-mail: vzankov@gmail.com

тел: +359 887519794