ВЕСЕЛИНА САРИЕВА
носител
на
Железен орден за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ

 

 

Отличието се присъжда за:

- Успешното превръщане на нощта в ден един път годишно, опит датиращ от 2005, превърнат в традиция и известен в Пловдив и страната като „ Нощ на музеите и галериите"

 

- Успешното превръщане на десетина квадратни метра застроена площ в територия от голямо културно значение за България, известна с името "Галерия Сариев"

- Успешна работа със съвременния художник за представяне на творчеството му като концептуално ангажиран и емблематичен културен факт в страната и извън нея - работа, за коята засега няма други думи, с които да се опише, освен като "кураторска и арт-мениджърска дейност"

- Успешно прокарване на действащи съвременни културни практики за обживяване на градската среда и културните пространства с типичен пример – „Улица Отец Паисий”

- Адекватно популяризиране на съвременното изкуство и култура чрез:

  • създаването на градско място за арт-информация и живи случки; място, което да събира, да насочва към света на съвременното изкуство и да дава смисъл и теми; място , популярно в Пловдив и страната с името „ARTNEWS CAFE “ – концепция и реализация «Галерия Сариев»
  • Издаване и разпространение в Пловдив , София и страната на месечен бюлетин на „ARTNEWS CAFE “ със селектирана информация за арт-събития в България и по света.

- Активно творческо присъствие като визуален артист и поет

София 01.05.2010
Фондация за съвременно изкуство ...................
ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ

 

 

 

„Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ”
е р
егистрирана с решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД от 25.05.2009 Ф.Д.№281/2009 София