железен орден 2015

Дан Тенев - железен орден 2015

връчване на железен орден за съвременно изкуство 2015 на Дан Тенев - the fridge, sofia 01.05.2015 снимки Емил Георгиев

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ventsislav Zankov