Четири колони Власт
2011

СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” 2011
в подкрепа на кандидатурата на София
за европейска столица на културата


Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 

2011_mont_partien_dom_1_b

2011_mont_partien_dom_4

partien_dom_map_3D_3

partien_dom_map_3D

partien_dom_map_flat_fig copy

Четири

Четири са сезоните в годината; четири са седмиците в месеца; четири са посоките на света; четирима са евангелистите; четири на брой са и ъглите в дома ни и т. н. Числото 4 е символ на универсална устойчивост и стабилност. Неговата надеждност се представя като квадрат - страните на космоса, времената на годината и елементите огън, земя, въздух и вода

 

Четворката е първата висша изява на материята, отваряне триъгълника за да образува квадрат. В него се съчетават – духа, душата, ума, тялото.  

 

Четворката притежава ключа към всичко, което е свързано с формата, плановете, идеите и дава основата за устойчиво съществуване на всичко съществуващо.

 

Колона

Вертикален конструктивен елемент, който пренася, основно чрез натиск, натоварванията от конструкцията над него към конструктивните елементи под него. Колоните често се използват, за да поддържат греди или арки, върху които лежат тавани или стени. Възможно е колоната да няма само носеща роля, а да изпълнява декоративна или триумфална функция (да поддържа статуя).

 

Власт

Вменено е усещането че Властта трябва да се мисли като неотменима природна даденост, в която се вписва човешкото присъствие. Човекът присъства през властта, през практиките да владее и подчинява. Човекът отсъства чрез властта. Подчинен, присъствието или отсъствието му е незабележимо и в рамките на статистическа грешка.

Властта е надчовешка, над логиката на мнозинството или малцинството, над отделния човек, срещу отделния човек – той задължително е с лице към нея, става „лице” и е винаги „под” - поданик, под, основа на властта, която винаги е вертикална, но и не може да й обърне гръб, защото тя е навсякъде.

 

Четирите колони на властта са базирани върху идеята за символността на четирите основни елемента - въздух, огън, вода, земя, като има вариант - петият елемент да е човекът – зрител на Площад „Независимост” и без него Колоните не работят.

Пространството на пл. „Независимост” е наситено с плътното властово присъствие на каменните сгради на държавното управление. Четири колони на властта материализира и визуализира триумфа на балансираната власт в скулптурен образ.