Откровение на Йов /Южен парк/

2010-2011


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” 2011
в подкрепа на кандидатурата на София
за европейска столица на културата


Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

comfess_jujen_park_montaj_1_a copy

confess_map_satelite_fig copy

confessions_map_flat_fig copy

google_map_zad hiltun_3D_fig copy

Идеен проект за скулптурна композиция

Откровение /отговор/ на Йов

Автор: Венцислав Занков

 

Независимо от старозаветния си характер, в своите общочовешки измерения герои като Давид и Моисей са били тема на различни художници от различни епохи. Като най-знакови и популярни вероятно са тези на Микеланжело от времето на Ренесанса. Една от важните фигури от Стария завет е тази на Йов, отразена в Книга на Йов, с предполагаемо реално историческо съществуване с нееврейски произход. Йов също така е пророк в Исляма

 

Въпросите , които повдигат терзанията, на които е подложен духът, тялото и вярата на Йов са актуални във времената, в които ценностните системи са неясни и разпадащи се, а живеенето е постоянно изпитание за оцеляване – духовно и физическо. Житието на Йов дава отговор за разбирането смисъла на житейските изпитания и е възможен изход за преосмисляне на действителността днес

 

Скулптурата представя нечовешкия разговор с Бога. Изтерзана, коленичила фигура на мъж, внушаваща силата на безсилието пред непонятното и свръхчовешко. Фигурата, въпреки че е паднала на колене, излъчва мощта на едно човешко същество дръзнало не само да предизвика за отговор нечовешките сили /Бог/ но и да получи такъв

22 Тогава Ти повикай, и аз ще Ти отговоря; Или аз да говоря, и Ти ми отговори

Развръзката настъпва в глава 38, когато Бог разкрива пред Йов своята непостижима за човешкия ум мащабност на вечния и всеобхватен творчески процес във Вселената

 

Композицията - Фигурата предава амбивалентно състояние на сила и отчаяние, бунт и жертвоготовност, съмнение и покаяние.

Има две възможни буквални значения на името Йов. Ако името е с арабски произход, то означава "човек, който се обръща (покайва)". Ако произходът му е еврейски, то означава "омразният(гоненият)". Интересно е, че и двете значения са отразени в преживяванията на Йов, записани в книгата, носеща неговото име, и са водещи в разработването на скулптурната композиция

Водещата идея е да се внуши силата в Пътя, който през бунта в приемането на ориста, през съмненията, отчаянието и страданието, през преодоляването на изпитанията до смирението и покаянието води до откровение, прозрение и спасение

Мащабът - Размерите на композицията съответстват на величието на драмата в пряката среща на Човек и Бог

 

Хълмът - Място на Оголеност, Уязвимост и Самота. Там силата на бунта и на смирението наедно в изоставената човешка душа, гола и самотна, присъства за да предизвика пряка среща с трансцендентното, съдбата, Бог.

 

 

Символността в „Книга на Йов” е актуализирана в скулптурната композицията „Откровение на Йов”. В този нов съвременен визуален прочит се открива преосмислянето на разбирането за днешния човек и неговата съдба да живее в 21ви век.