„Говори!” Talk To Me!
До Софийски университет "Св. Климен Охридски"
2011

СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” 2011
в подкрепа на кандидатурата на София
за европейска столица на културата


Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

1_talk

map_talk_uni

Говори!

Talk To Me!

/паметник на осенените и окрилените/

Пророк

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,  
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, -
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

                                    А. С. Пушкин

 

 

„...и вдъхна в лицето му дихание за живот,

и стана човекът жива душа”

(Бит. 2:7)

 

има ли живот, смъртта е вече там.

 

Християните вярват, че Светият Дух по време на цялата история е давал на определени лица, групи и цели народи своите благодатни дарове, които се предоставят на всеки вярващ посредством   тайнствата.

Тайнството   е   свещенодействие   в   християнството, при което вярващият приема благодатните дарове на   Светия Дух. Тайнствата имат външна, видима, и невидима страна. Към външната страна се отнасят строго определените   молитви   и външни знаци, с които извършващият тайнството измолва   Божията   благодат. Невидимата страна е именно   мистичното   предаване на тази благодат върху този, спрямо когото се извършва тайнството. Тъкмо в това е съществената разлика между тайнствата и другите свещенодействия – молитви,   богослужения, обреди.

 

Външно тайнствата са подобни на тях, но притежават именно невидимата страна, която ги издига на по-високо ниво.

 

Печатът на дара на Светия Дух

Не/поносимата орис на дарения, пропиляването им се наказва.

Думи и отговори. Остава последен въпросът „Защо?”

„...но хулата против Духа няма да се прости на човеците; и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят”. (Мат. 12:31-32)

 

Светлината и думите

В началото и в края

Откровение

Тайнство

Светия дух

Страст и страх

Ориста на дарените

Тежестта на дарбите

Смъртта на чувствата

 

 

В старозаветните книги Светият Дух се явява предимно като източник на свръхестествени дарби за избрани харизматични личности, или за свръхестествени явления при важни исторически събития

 

 

„Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза; защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму - слово на знание, чрез същия Дух;. едному - вяра, чрез същия Дух; другиму - дарби за лекуване, чрез същия Дух; . едному - чудодействия, другиму - пророчество, едному - да различава духовете, другиму - разни езици, а другиму - да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму по отделно, както си иска..”

 

В Новия завет разбирането за Светия дух е значително по-ясно и разработено. Тук това разбиране, освен по-широки мистични (измерения), придобива и ясно изразени етични параметри. Духът вече не е просто „участник” в свещената история, но и ексистенциална и духовна величина, водеща по пътя на религиозното и нравственото усъвършенстване.

 

Паметникът е ситуиран непосредствено до Софийския университет „Св. Климент Охридски”