проекти
 
2013
1:1 Расим говори -филм
 

2011
„Възможно-Невъзможно: и дейни проекти за естетизация на градската среда”