възможно-невъзможно видео

18.10.2011.откриване в "Червената къща"

«Скулптурата и градът?» дискусия с Венцислав Занков 27.10.2011 червената къща