Железен орден за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ  2014

>>РОСИЦА ГЕЦОВА и галерия АРОСИТА

>>СПАРТАК ДЕРМЕНДЖИЕВ

 

 

 

 

 

 

 

Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ

http://foundation.zankov.info/general_bg.html

 

„Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ”
е р
егистрирана с решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД от 25.05.2009 Ф.Д.№281/2009 София